Bildiri Gönderimi

Bildiri özeti gönderimi son kez 11 Eylül 2022 tarihine uzatılmıştır.


BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ


Bildiri Gönderim Koşulları

Sempozyuma bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, sempozyum web sayfasında bulunan Online Bildiri Modülü “Abstract Module” aracılığı ile gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Kronik Hepatitlerde Sorunlu Alanlar ve Karşılanmamış İhtiyaçlar Sempozyumu'nda bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe yapılacaktır.

Bildiri özeti gönderimi son kez 11 Eylül 2022 tarihine uzatılmıştır.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir. Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir:

 1. Kronik Viral Hepatitlerde Türkiye Kohortları Sonuçları
 2. Kronik Hepatit B
 3. Kronik Hepatit C
 4. Kronik Hepatit D
 5. Virolojik Tanıda Yenilikler
 6. Gebelerde Kronik Hepatit
 7. Karaciğer ve COVID-19
 8. SUT vs Gereksinimler
 9. Diğer

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.

 • Genel Bilgi ve Amaç
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular (sayısal ve / veya istatistiki veriler)
 • Tartışma
 • Sonuç

 

Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar (olgu sunumları hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 

Bildirilerin Değerlendirmesi

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.

Bir kişi en fazla iki bildiride sunan yazar olabilir, fakat sınırsız sayıda bildirinin yazarları arasında bulunabilir.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın son bildiri gönderme tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olması gerekmektedir.

 

Kabul – Red Yanıtları

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözlü bildiri / poster bildiri) kongrenin başlangıç gününden 1 ay öncesine kadar tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Posterlerin Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme:

 • Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
 • Öngörülen poster boyutları en 50 cm x boy 70 cm'dir.
 • Posterinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırılır.
 • Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Poster alanında, posterleri asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.
 • Kabul edildiği halde kongre merkezinde poster alanına basılı olarak asılmayan bildiriler kongre kitabında yer almayacaktır.

Kabul edilen sözlü bildiri sunum detayları kabul mektubu ile bildiri sunan yazara iletilecektir.